PAX ROMANA – czy może być wzorem dla Unii Europejskiej ?

Unia europejska ma obecnie wiele dylematów i problemów, które nią targają. Wizja przetrwania i budowy trwałego systemu spędza sen z powiek wielu unijnym przywódcom. Jest jednak w historii naszej europejskiej cywilizacji wzór, któremu można się bardziej przyjrzeć. Jest a raczej było w sercu obecnej Europy, to państwo Rzym.

Imperium rzymskie funkcjonowało na podstawie doskonale rozwiniętych mechanizmów gospodarczych i administracyjnych. Podczas swoich podbojów w dużym stopniu koncentrowali się na sprawach związanych z prawem, wojskowością i administracją.

Gdy na terytoriach podbitych przez legiony wprowadzano prawo rzymskie, oznaczało to funkcjonowanie jednolitych, spójnych ram prawnych dla działalności gospodarczej na terytorium całego imperium.
Wprowadzane ustawodawstwo przewidywało ścisłe przestrzeganie zawartych kontraktów oraz prawa własności, a także niezwłoczne rozstrzyganie sporów.
Rzymianie wnieśli wiele wynalazków.

Byli świetnymi inżynierami budując doskonałe:

  • drogi
  • mosty
  • akwedukty
  • młyny

Dzięki nim mamy:

  • cyfry
  • alfabet
  • matematykę
  • kalendarz
  • prawo

Można dodać, że terytorium ówczesnego  Rzymu pokrywało terytorium obecnej unii europejskiej. Wyjątek dotyczy posiadania przez imperium  Afryki północnej i bliskiego wschodu. Morze śródziemne było wewnętrznym morskim basenem państwa.
Pax Romana stworzył pokój i ład gospodarczy na 3 wieki (265 lat).

Wszystko już było, wystarczy naśladować.