Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to kolejna szansa na pozyskanie  dodatkowych finansów dla firm, które zamierzają inwestować w innowacje i nowe technologie. Główne kryteria uzyskania kredytu to:

 – przedsiębiorstwo powinno być mikro, małe lub średnie,

–  technologia super nowoczesna najlepiej  innowacyjna.

Kredyt technologiczny to kredyt inwestycyjny, ale w świecie finansów to całkiem inne zwierzę. Jednocześnie można go uznać za normalny kredyt, ale też będzie traktowany jako dotacja. Jego złożona forma powoduje, że różni się  bardziej wyrafinowaną konstrukcją. Firma, która chce zastosować nowoczesną i innowacyjną technologię musi na początku sfinansować ją kredytem bankowym lub środkami własnymi. Gdy inwestycja zostanie już zrealizowana, a innowacyjna technologia  wdrożona, podmiot  może ubiegać się o tzw. premię technologiczną, która w części zrekompensuje poniesione nakłady.

Obecne przepisy, które regulują zasady przyznawania premii w znaczący sposób zostały zmienione. Nowe mają bardziej zachęcić przedsiębiorców do korzystania z tej formy pomocy. Wiele zadań w realizacji tego programu biorą na siebie instytucje rządowe. Celem rządu jest jak największa ilość firm, które będą chciały wprowadzić  zaawansowane technologie, a następnie konkurować z podmiotami innych krajów.