Dotacje Unijne

Alternatywa na rozwój biznesu
Dotacje UE nowe produkty i usługi

Przedsiębiorcy są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich.Są wśród nich duże, średnie i małe firmy. Nawet wielkie przedsiębiorstwa, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku to droga do Funduszy Europejskich nie jest dla nich zamknięta. Mogą korzystać z dofinansowania w projektach ważnych, strategicznych nie tylko dla nich, ale też dla polskiej gospodarki. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy są docelowymi odbiorcami wsparcia z Funduszy Europejskich.

Udział w finansowaniu projektu przez środki z funduszy europejskich bezpośrednio wynika z dwóch zależności. Pierwsza, dotyczy lokalizacji przedmiotowego działania rozumiana jako lokalizacja inwestycji oraz druga, która klasyfikuje wielkość przedsiębiorstwa. Dofinansowanie rozumiane jako dotacja jest uzależniona od lokalizacji inwestycji oraz o wielkości firmy ubiegającej się o dotację sklasyfikowaną wg Rozporządzenia Komisji Europejskiej numer 800/2008 z 06.08.2008r.


Nabory wniosków w zależności od regionów są ułożone według dat ich publikacji oraz instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursów: