Fundusze Europejskie

Alternatywa na rozwój biznesu

W latach 2014–2020 Polska będzie realizować fundusze europejskie z 22 programów operacyjnych w ramach unijnej polityki spójności. 16 regionalnych programów operacyjnych otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Priorytety inwestycyjne na lata 2014–2020 zostały określone w Umowie Partnerstwa zawartej 23 maja 2014 roku z Komisją Europejską.
Główne priorytety wynikające z zawartej umowy będą obejmować: 

 
Fundusze europejskie

 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury o znaczeniu europejskim w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej
 • tworzenie sprzyjającego innowacjom środowiska biznesowego
 • podniesienie aktywności zawodowej przez modyfikację trendu zatrudnienia, nauki i edukacji oraz włączenia społecznego
 • rozwój efektywnej gospodarki przyjaznej środowisku opartej miedzy innymi na odnawialnych źródłach energii

W latach 2014–2020 na fundusze europejskie Polska ma łącznie otrzymać
w ramach polityki spójności ok. 82,5 mld euro, w tym:

 
77 mld euro na programy operacyjne , w tym dla regionów słabiej rozwiniętych: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie
4,1 mld euro dla projektów infrastruktury z obszaru transportów, energetyki i informatyki
2,2 mld euro dla regionów lepiej rozwiniętych: (województwo mazowieckie)
700,5 mln euro na Europejską Wspólnotę Terytorialną
70 mln euro na działalność innowacyjną związaną z aglomeracjami miejskimi
252,4 mln euro na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
287 mln euro na pomoc techniczną zarządzana przez KE


 

podział-środków-na-programy-regionalne


Podział funduszy europejskich na programy regionalne na lata 2014-2020

ps2


Programy ramowe Funduszy Europejskich

 
Dodatkowym wsparciem poza istniejącymi programami, Unia Europejska w nowej perspektywie przeznacza specjalne środki na nowe fundusze dające dodatkowe możliwości w następujących działaniach:

 • Program Horyzont 2020

  80 mln euro - ma pobudzać i kreować prowadzenie prac badawczych i rozwojowych na wysokim poziomie, tworzyć współpracę europejską i międzynarodową oraz wspierać innowacyjność i nowe technologie przedsiębiorstwa

 • Program COSME

  2,3 mln euro - ma za zadanie wprowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie UE i poza nią, przez zniesienie dotychczasowych barier. Ma również zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i ruchomy kapitał

 • Program Łącząc Europę

  33 mld euro - będzie głównym programem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę z zakresu inżynierii budowy dróg i mostów, linii i magistrali kolejowych, sieci energetycznych i przesyłowych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych

 • Program Erasmus+

  15 mln euro - ma na celu ułatwić pobyt młodzieży na stażach i kształcenie za granicą, co w konsekwencji przyniesie zdobycie nowych umiejętności oraz wiedzy i tym samym zwiększy szansę na zatrudnienie

 • Program Kreatywna Europa

  1,5 mln euro – środki na promowanie kultury europejskiej: kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny


Dotacje Unijne

 

Dofinansowanie Unijne

 


Potrzebujesz pomocy?

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości