FINANSE DLA FIRM Z FUNDUSZY UE

Małe i średnie przedsiębiorstwa tzw. MSP są podstawą polskiej gospodarki, bo stanowią ponad 90 procent ogółu firm. Wśród tej grupy, najliczniejsze są mikro-firmy, które stanowią 92 procent sektora MSP.

Małe i średnie firmy decydują o sile polskiej gospodarki, to jednak wciąż napotykają na liczne bariery w prowadzeniu działalności. Skala trudności i problemów jest duża. Przepisy prawne, branżowe  i nadmierny fiskalizm państwa powodują, że mali przedsiębiorcy nie maja lekko. Istotne problemy dotyczą też pozyskania zewnętrznych środków na finansowanie inwestycji, a to z kolei powoduje, że podmioty muszą ograniczać swój rozwój. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi im finansowanie alternatywne takie jak np. programy unijne. Dzięki nowym formom finansowania mogą z niego skorzystać nawet nowe firmy, które dotychczas nie miały na nie szans.

Według statystyk  (GUS) w Polsce jest ponad 2,3 mln podmiotów gospodarczych:

  • spółki prawa handlowego 313 000
  • spółdzielnie 9 900
  • fundacje i stowarzyszenia 9 800.
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 2 000 000.

Najliczniejszą grupa wśród przedsiębiorstw  reprezentuje branżę handlową – 30% jako handel detaliczny i hurtowy. Następne  grupy stanowią przedsiębiorstwa budowlane i inżynieryjne 13,5%, przemysłowe 11,1 %, prowadzące działalność prawnicza , księgową i techniczna 10,9%, transportową 7,9 %, zajmujące się opieką medyczną i pomocą społeczną 7 %. Pozostałe branże nie przekraczają 5 % udziału w ogólnej liczbie przedsiębiorstw.

Sektor bankowy systematycznie obsługuje tylko 20-30% podmiotów potrzebujących finansowania zewnętrznego. Dodatkowo banki działają wg określonych procedur, które bardzo ograniczają finansowanie określonych branż i form prowadzonej działalności.

Oferta pożyczkowa z funduszy unijnych jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dla których oferta sektora bankowego jest zbyt skomplikowana lub niedostępna.

Duża elastyczność przy określaniu przeznaczenia i celu pożyczki, daje możliwość przedsiębiorcy dopasowania oferty do własnych, czasami specyficznych  potrzeb. W ofercie funduszy można znaleźć produkty finansowe które mogą sfinansować zarówno cele inwestycyjne, bieżące wydatki i zakupy  jak również kompleksowo sfinansować zakup maszyn czy urządzeń wraz z potrzebnymi surowcami, czy też gotowymi towarami.

Udział pomocy de minimis w produktach finansowych oferowanych przez fundusze UE daje przedsiębiorcy możliwość otrzymania najkorzystniejszej oferty, zarówno pod względem wysokości oprocentowania, terminu jak i warunków spłaty. Zarówno wysokość oprocentowania jak i okres spłaty w głównej mierze uzależnione są od źródeł finansowania poszczególnych funduszy.