Dotacje w 2016 roku – ostatnie nabory

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dotacji jeszcze w 2016 roku maja teraz ostatnią szansę. W sześciu województwach można pozyskać dotacje na środki trwałe. Maszyny, urządzenia, aparatura i linie technologiczne mogą być dotowane w konkursach pod jednym warunkiem – muszą być nowoczesne. Celem dotacji jest  wsparcie innowacyjności produktowej i procesów produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstw przy wprowadzaniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Poziom dofinansowania jest wysoki, bo w niektórych województwach sięga nawet 70% wartości projektu. Kwota minimalna dotacji to najczęściej 100. 000 zł.

Poziom dofinansowania w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

  • dolnośląskie: mikro i małe 45%, średnie 35%;
  • lubelskie: mikro i małe 70%, średnie 60%;
  • łódzkie: mikro i małe 55%, średnie 45%;
  • mazowieckie: mikro i małe 55%, średnie 45%;
  • pomorskie: mikro i małe 55%, średnie 45%;
  • śląskie : mikro i małe 45%, średnie 35%;

W województwie łódzkim istnieje możliwość otrzymania zaliczek, natomiast w województwie śląskim poziom dofinansowania na technologie wynosi 50%.

Zanim podejmiemy decyzję o aplikowaniu o dotację właściwe jest wykonanie tzw. audytu projektu, czyli sprawdzenia zgodności naszego celu inwestycyjnego z ogłoszonym naborem. W tym celu możemy skorzystać z pomocy Capitalbroker.pl i uzyskać bezpłatny audyt na nasz projekt.