Dofinansowanie Unijne

Finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Dofinansowanie unijne w nowej perspektywie zmienia zasady finansowania dla przedsiębiorców. W działaniach nowych programów ramowych zastępuje poprzednie finansowaniem udostępnianym w innych programach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020:


Cosme - Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium - sized enterprises). Główne cele programu to:

 • wzmocnienie konkurencyjności i ugruntowanie pozycji unijnych podmiotów gospodarczych
 • , w szczególności małych i średnich,
 • propagowanie kultury przedsiębiorczości, działanie przy tworzeniu miejsc pracy oraz rozwoju małych i średnich firm.

Bezpośredni budżet programu COSME to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 2/5 czyli 1,4 mld euro zostanie wyłącznie skierowane na instrumenty finansowe.

Dofinansowanie unijne


 

light

EaSI - Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych na lata 2014-2020 ( Programme for Employment and Social Innovation - "EaSI").

Program w zasadzie jest kontynuacją trzech wcześniejszych programów takich jak: PROGRESS, EURES oraz Progress Microfinance. Instrumenty te tworzą trzy główne osie EaSI, wspierające:

 • przebudowę europejskiej polityki w kwestii zatrudnienia i spraw społecznych (Poziom Progress, na którą zaplanowano 61% całkowitego budżetu programu),
 • mobilność pracowników (Poziom EURES, 18% całkowitego budżetu programu),
 • lepszy dostęp do finansowania dla grup większego ryzyka i firm oraz przedsiębiorczość społeczną (Poziom Mikrofinansów i Przedsiębiorczości Społecznej, dysponująca 21% całkowitego budżetu programu).

Całkowity budżet programu to 919,5 mln euro.


Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 (The Framework Programme for Research and Innovation).

Program ten skupia się na strategii technicznego rozwoju Europy a dotyczy badań i tworzenia innowacji. W skład programu wchodzą trzy składowe, w ramach których określono tematy szczegółowe:

 • Doskonała Naukowa (Excellent Science)
 • Przywództwo Przemysłowe (Industrial Leadership)
  • Wiodąca pozycja w branżach:
   • technologie informacyjno-komunikacyjne,
   • nanotechnologia,
   • zaawansowane materiały,
   • zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania,
   • biotechnologia,
   • przemysł kosmiczny.
  • Dostęp do finansowania
  • Innowacje w MSP
 • Wyzwania Społeczne (Societal Challenges)
  • Ochrona zdrowia i zmiany demograficzne
  • Rolnictwo, zasoby wodne i biogospodarka
  • Bezpieczna, czysta i wydajna energia
  • Transport
  • Klimat, środowisko i zasoby naturalne
  • Rozwój społeczny
  • Wolność i bezpieczeństwo

Budżet programu w perspektywie siedmiu lat to 80 miliardów euro.

 

 

ccube


pozyczki

 

 

Kreatywna Europa - Program kieruje pomoc dla europejskiego świata kultury: kina, teatry, muzyka, literatura, dziedzictwa kultury narodowej. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld EUR program pobudzi przemianę sektora kultury i sektora kreatywnego, umożliwiając wsparcie działalności przynajmniej ćwierć miliona artystów i osób związanych z kulturą, 2 tys. kin, blisko tysiąc filmów i 4,5 tysiąca tłumaczeń książek. Dodatkowo zaplanowane w programie instrumenty wsparcia finansowego zwiększą stały dostęp do finansowania dla mikro podmiotów z sektora kultury i sektora kreatywnego.


Unijna pożyczka dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
Unijna pożyczka inwestycyjna

Dotacje UE

 

 

Podstawowe informacje  o dotacjach:

W zależności od regionu i programu jest możliwość pozyskania dotacji o następujących parametrach:

 • minimalna wartość projektu: 200.000 PLN
 • maksymalna wartość : brak limitu
 • zakup innowacyjnych technologii – innowacyjność, która maksymalnie jest 3 lata w kraju,
 • w ramach realizacji projektu powstaną nowe, zmodyfikowane i unowocześnione produkty i usługi

Dofinansowanie unijne

Czynniki zwiększające pozyskanie dotacji:

 • innowacyjność produktowa
 • innowacyjność procesów technologicznych
 • innowacyjność całego projektu – skala innowacyjności decyduje o ilości przyznaniu
 • wpływ na środowisko – każdy projekt, którego wpływ na środowisko jest pozytywny jest dodatkowo punktowany,
 • wzrost zatrudnienia – każdy projekt, którego realizacja stworzy wzrost zatrudnienia otrzyma dodatkowe punkty,
 • polityki horyzontalne – związane są z praktykami i stażami oraz elastycznym czasem pracy,
 • badania + rozwój – (B+R) wykazanie wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów własnych projektów

 

 

light

 

 

Ramy projektu:

 • finansowanie bezzwrotne, nawet do 85% inwestycji,
 • wkład własny – środki własne lub kredyt bankowy,
 • przyznawana zaliczka na poczet realizacji projektu – może być przyznana, na prace związane z projektem.