Blog

Wiadomości i aktualności

Jak reklamować stronę internetową?

           Chcesz żeby dowiedział się o Tobie cały świat? Nic trudnego! Stwórz swoją stronę internetową! Wydaje się proste, prawda? Niestety w praktyce bywa już inaczej. Samo stworzenie strony internetowej to faktycznie nic trudnego. Możemy ją stworzyć sami za pomocą darmowych platform. Możemy także skorzystać z usług profesjonalistów. By to wszystko miało sens ktoś musi odwiedzać Czytaj dalej »

Dotacje w 2016 roku – ostatnie nabory

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dotacji jeszcze w 2016 roku maja teraz ostatnią szansę. W sześciu województwach można pozyskać dotacje na środki trwałe. Maszyny, urządzenia, aparatura i linie technologiczne mogą być dotowane w konkursach pod jednym warunkiem – muszą być nowoczesne. Celem dotacji jest  wsparcie innowacyjności produktowej i procesów produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstw Czytaj dalej »

Biznes oparty na pasji

Często zastanawiamy się jak dorobić do naszej pensji. Co ciekawe – najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze i tak bywa i w tym przypadku. Bo kto z nas pomyślał od razu o swojej pasji? Z pewnością niewielka garstka ludzi. A szkoda, bo dziś coraz więcej ludzi pokazuje, że można zarabiać na tym co się lubi. Najwięcej takich Czytaj dalej »

Strona internetowa w biznesie

Internet to nie tylko kopalnia wiedzy. Używany jest on nie tylko przez samą młodzież, a odbiorcami dziś są niemal wszyscy. Prowadząc własny sklep czy też nawet niewielką działalność gospodarczą warto dziś pomyśleć o stronie internetowej.
Bo te powstają nie tylko po to, by bawić i uczyć. Strony internetowe powstają także w celach biznesowych.

Wrzesień 12, 2016

FINANSE DLA FIRM – Pożyczka

W Polsce podstawowe kwestie funkcjonowania pożyczek regulują art. 720-724 Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny w Art. 720. § 1. Określa :  „Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego Czytaj dalej »

FINANSE DLA FIRM Z FUNDUSZY UE

Małe i średnie przedsiębiorstwa tzw. MSP są podstawą polskiej gospodarki, bo stanowią ponad 90 procent ogółu firm. Wśród tej grupy, najliczniejsze są mikro-firmy, które stanowią 92 procent sektora MSP. Małe i średnie firmy decydują o sile polskiej gospodarki, to jednak wciąż napotykają na liczne bariery w prowadzeniu działalności. Skala trudności i problemów jest duża. Przepisy Czytaj dalej »

ETAT CZY FIRMA?

Do niedawna większość osób rozpoczynała swoją karierę zawodową  od pracy na tzw. etat. Schemat kariery zawodowej wyglądał następująco. Po ukończeniu edukacji w szkołach i na studiach,  następowała praktyka lub  staż, a następnie praca na etat. Po przepracowaniu kilku lat w jednej lub kilku firmach, osoba uznająca, że sama może dokonać więcej rozpoczynała prowadzenie własnej działalności Czytaj dalej »

PAX ROMANA – czy może być wzorem dla Unii Europejskiej ?

Unia europejska ma obecnie wiele dylematów i problemów, które nią targają. Wizja przetrwania i budowy trwałego systemu spędza sen z powiek wielu unijnym przywódcom. Jest jednak w historii naszej europejskiej cywilizacji wzór, któremu można się bardziej przyjrzeć. Jest a raczej było w sercu obecnej Europy, to państwo Rzym. Imperium rzymskie funkcjonowało na podstawie doskonale rozwiniętych Czytaj dalej »

Unia Europejska – Integracja

1951 rok – Powstanie Wspólnot Europejskich- Traktat Paryski. Celem traktatu było utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która de facto swoją statutową i zintegrowaną działalność rozpoczęła w 1958 roku. W  skład wspólnoty weszły takie państwa jak: Niemcy, Francja, Włochy oraz Belgia, Holandia, Luxemburg, które tworzyły Unię Krajów Beneluxu. 1957 rok -Traktaty Rzymskie – utworzenie Europejskiej Czytaj dalej »

DOTACJE – Bezpłatny audyt

Stworzyliśmy możliwość wstępnej bezpłatnej analizy Waszych projektów do kwalifikacji pozyskiwania środków z dotacji UE. Przeprowadzamy bezpłatny audyt możliwości pozyskania dotacji na planowaną inwestycję.