Biznes od początku – pułapki na starcie

                    Jak rożne mogą być powody odmowy przez bank w sprawie udzielenia kredytu lub pożyczki firmie, przekonało się  już wielu przedsiębiorców.

                    Przyczyn może być wiele. Jedna z nich, w zasadzie już na starcie wyklucza określone podmioty,  ze względu na to jaką działalność prowadzą lub będą chciały prowadzić. Branża w jakiej podmiot prowadzi działalność może w przyszłości zablokować de facto drogę do finansowania, a na pewno w dużym stopniu utrudnić pozyskanie go.

                    Młodzi przedsiębiorcy tworzący firmy typu startup nie zdaja sobie sprawy z tej sytuacji. Najistotniejsze jest to, że ta przyczyna powstaje w sposób naturalny, już na samym początku tworzenia podmiotu gospodarczego, bo przy jego urzędowej rejestracji. W czasach, kiedy banki niechętnie udzielają kredytów przedsiębiorcom, pierwszą i bardzo poważną  przeszkodą w ich uzyskaniu, może być urzędowa klasyfikacja PKD firmy.

                    Polska Klasyfikacja Działalności jest to podział działalności gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorców. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi odpowiednio dobrać kody , zgodny z profilem swojej działalności – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489).

                      Kody te wpisane są w dokumenty rejestracyjne firmy takie jak CEiDG i KRS. W momencie ubiegania się o finansowanie, w niektórych bankach większe znaczenie ma klasyfikacja PKD klienta, niż sytuacja finansowa i pozycja rynkowa  firmy. Nawet gdy firma osiąga dobre wyniki, z zasady zostaje określona jako ryzykowna.

                    Oczywiście banki można podzielić na mniej lub bardziej restrykcyjne, ale kilka branż od lat stanowi kanon. Dotyczy to w szczególności branż :

  • budowlanej (wszystkie  41,42,43)
  • transportowej
  • paliwowej
  • pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń
  • hotelarska
  • cała grupa 64

                    W takich sytuacjach często dochodzi do wielu absurdów. By uniknąć przykrej sytuacji związanej z odmową udzielenia finansowania wielu przedsiębiorców, na przykład z branży transportowej rejestruje swoje firmy pod numerem 93.21Z (pozostała działalność związana ze sportem) i występują jako zawodnicy lub mecenasi  sportów motorowych. Przedsiębiorcy z branży budowlanej pod numerem 77.39Z. 

                    Radzimy, z góry  rozpoczynając działalność,  przypisać przedsiębiorstwu  najlepszy i najbardziej uniwersalny numer PKD – 77.40Z (dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów).