Kredyt technologiczny

innowacje technologiczne

 

 

 

               Kredyt technologiczny to najprościej rzecz ujmując kredyt inwestycyjny wsparty programami rządowymi . Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu państwa lub z funduszy unijnych. Nazwy instrumentu finansowego są różne i najczęściej identyfikują program z jakiego są finansowane. ”Kredyt technologiczny”, „Kredyt na innowacje technologiczne” to nazwy, które już znamy.

               Instrumenty wsparcia pod nazwa kredyt technologiczny, które są kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw mają na celu ich unowocześnienie. Mają zadanie pomocy firmom  w wytworzeniu i pozyskaniu nowych technologii i myśli technicznej.  Przedsiębiorstwa przez  wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczych      i rozwojowych maja być nowoczesne i konkurencyjne.

Kredyt technologiczny


kredyt technologiczny

 

Kredyt technologiczny najważniejsze korzyści:

  • Spłata części kapitału ze środków Unii Europejskiej

    w formie premii technologicznej

  • Połączenie kredytu z dotacją
  • Wdrożenia własnej technologii

    na podstawie produkcji nowych lub ulepszonych towarów lub usług

  • wysokość finansowania do 6 mln złotych

Zakres kredytowania.

Przedmiotem kredytowania i kosztów kwalifikowanych mogą być wydatki ponoszone na:

 
zakup gruntów lub użytkowania wieczystego gruntu
zakup budynku lub budowli oraz ich modernizacja i remont
zakup , montaż maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych
pozyskanie wartości niematerialnych takich jak patenty, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
sfinansowanie wydatków ponoszonych na usługi doradcze

kredyt technologiczny


Potrzebujesz pomocy? 

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości