Kredyt obrotowy

Zabezpieczone i Niezabezpieczone

Jednym z podstawowych elementów finansowania dla firm są kredyty obrotowe, które występują w różnej formie. Zaciągane są w celu finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, pozwalając w krótkim czasie na zwiększenie kapitału obrotowego. Kredyty udzielane firmom, jako usługi bankowe można podzielić na dwa rodzaje:

 • Obrotowe niezabezpieczone

  Kredyt niezabezpieczony będzie zaliczany do grupy kredytów krótkoterminowych a jego maksymalny okres spłaty wynosi do 3 lat

 • Obrotowe zabezpieczone

  Kredyty zabezpieczone mogą być kredytami długoterminowymi i mieć okres spłaty do 10 lat

Kredyt obrotowy


Najczęściej występujące formy finansowania jako kredyty:

kredyt technologiczny

 

Obrotowe w rachunku bieżącym

Koszt: zmienne WIBOR/LIBOR/EURIBOR 1M lub 3M + marża banku

Prowizja: 2% kwoty kredytu, nie mniej niż 250 PLN

Okres kredytowania: 12, 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na okresy następne

Możliwość negocjacji cen.

Obrotowe w rachunku kredytowym

Koszt: zmienne oparte o Wibor + marża banku od 3%

Prowizja: 1,5% nie mniej niż Min 300 PLN

Okres kredytowania: 18 miesięcy

Kredyt w euro dostępny jest dla firm osiągających przychody w euro.

 

Limity w rachunku

Koszt: zmienne WIBOR/LIBOR/EURIBOR 1M + marża banku ustalana indywidualnie

Prowizja: 1,8% kwoty 1% wcześniej spłaconej kwoty kredytu

Okres kredytowania: Do 36 miesięcy

Rewolwingowy

Koszt: zmienne oparte o Wibor + marża, dla PLN / opcjonalnie stałe

Prowizja: do 2% reszta ustalana indywidualnie

Okres kredytowania: 12 miesięcy

Kredyt ma charakter odnawialny.


Kredyty obrotowe są przeznaczone wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności podmiotu, a tym samym na zwiększenie kapitału obrotowego przy wzroście poziomu produkcji, lub na pokrycie luk płatniczych, które powstały w przypadku braku płatności za dostawy i wpływu zapłaty ze sprzedaży. Ich główną zaletą jest możliwość szybkiego wsparcia firmy, które przy określonym celu poprawi swoją kondycję finansowa.

Okres na jaki finanse są udzielane:

 • Krótkoterminowe

  do 1 roku

 • Średnioterminowe

  od 1 do 3 lat

 • Długoterminowe

  powyżej 3 lat

ryba


Kredyt obrotowy bez dokumentów oraz zaświadczeń ZUS i US
Kredyt obrotowy bez zabezpieczeń rzeczowych

Potrzebujesz pomocy?

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości