Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny realizuje zadania występujące jako:
 • Realizacja inwestycji własnej
 • Realizacja inwestycji deweloperskiej
 • Realizacja zadań spółki SPV
 • Optymalizacja kredytowa
 • Cele operacyjne

               Kredyt inwestycyjny to głównym sposób zwiększenia majątku przedsiębiorstwa w środki trwałe. Podstawowym sposobem realizacji inwestycji są kredyty lub pożyczki inwestycyjne, które występują w różnej formie. Kredyty inwestycyjne obecnie są najtańsza formą finansowania majątku firmy. Jako instrument dłużny z całej palety finansujących produktów bankowych odznacza się najniższym kosztem. Ze względu na formę zabezpieczenia, kredyt inwestycyjny udzielany firmom można podzielić na dwa rodzaje:

 • zabezpieczony twardo
 • zabezpieczony miękko

              Zabezpieczeniem twardym jest hipoteka na nieruchomości lub zastaw rejestrowy. Zabezpieczeniem miękkim jest na przykład kontrakt inwestycyjny lub gwarancja de minimis. Główną zaletą finansowania inwestycji kredytem jest możliwość szybkiego wsparcia firmy, w tworzeniu środków wytwórczych przedsiębiorstwa, co w konsekwencji podnosi jej konkurencyjność na rynku. Kredyt inwestycyjny wpływa na zwiększenie majątku firmy i sumarycznie na jej wartość bilansową, a zatem i na wiarygodności finansową.

 

 


 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny ze względu na cele może być przeznaczony na:

 • Zakup, remont i modernizację nieruchomości
 • Budowa nieruchomości
 • Budowa środków trwałych w formie linii technologicznych, maszyn i urządzeń
 • Zakup środków trwałych
 • Zakup środków transportu
 • Zakup papierów wartościowych, patentów, licencji

   


Kredyt inwestycyjny

 

               Kredyty inwestycyjne są dostępne dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które działają co najmniej 12 miesięcy. W przypadku inwestycji prowadzonych przez spółki prawa handlowego, okres ten może być dłuższy i może wynosić dwa pełne okresy obrachunkowe. Inwestycje prowadzone przez deweloperów oraz spółki celowe nie podlegają temu ograniczeniu.
              Udział własny podmiotu w finansowaniu inwestycji standardowo określony jest na poziomie 20% jej wartość. Często jednak poziom ten przybiera inne wartości. W przypadku finansowania zabezpieczonego nieruchomością istotne znaczenie ma jej wartość w kontekście współczynnika LTV (Loan To Value). Przyjmuje się , że wartość współczynnika powinna wynosić max 80%, jednak zdarza się również, że akceptowane są wyższe jego wartości do 90%.
               Okres kredytowania – kredyty inwestycyjne posiadają stosunkowo długi okres na jaki zostają udzielane. Jak wspomniano wcześniej czas ten uzależniony jest od rodzaju zabezpieczenia. Przy kredycie inwestycyjnym, gdzie zabezpieczeniem jest zastaw, okres finansowania zbiegnie się z okresem amortyzacji środka trwałego i będzie trwał nie dłużej niż 10 lat.     Przy zabezpieczeniu hipotecznym okres kredytowania może wynosić nawet 20 lat.

 

inwestycyjny


Potrzebujesz pomocy?

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości