Bank

Tradycyjne i nowe procedury

Bank

 

 

 

Przedsiębiorstwom trudno jest się rozwijać bez inwestycji i dopływu kapitału, które wzmacniają ich konkurencyjność gospodarczą. Podstawowe zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw to usługi bankowe. Korzystając z finansowania bankowego, przedsiębiorca może znaleźć źródła finansowania przedsiębiorstw na działalności bieżącą, inwestycyjną oraz konsolidacji kredytów i pożyczek już posiadanych.

 

Rozwój gospodarki spowodował znaczące zmianyw systemie kredytowym. Przede wszystkim zwiększyła się oferta kredytowa oferowana przez poszczególny bank. Dokonując podziału kredytów według przedmiotu wyróżnia się dwa podstawowe typy kredytów.


Kredyty Udzielane przez Banki na działalność gospodarczą

 

 

Kredyty Obrotowe:

 

obrotowe w rachunku bieżącym – na bieżącą działalności firmy
obrotowe w rachunku kredytowym – na bieżącą działalności
rewolwingowe – na bieżącą działalności firmy
limity w rachunku – na bieżącą działalności firmy – odnawialne

Kredyty Inwestycyjne:

 

inwestycyjne SPV – finansowanie zadań spółki celowej
inwestycyjne celowe – finansują konkretną inwestycję
konsolidacyjne – scalają wszystkie zobowiązania w jeden kredyt
specjalne – realizowane na specjalnych warunkach


Kredyty Inwestycyjne
Kredyty Obrotowe
Kredyty Konsolidacyjne
 Kredyt technologiczny

Potrzebujesz pomocy?

 

Skontaktuj się z nami

 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości