Bank – które zawody lubi? Zobacz czy jesteś na liście!

Bank lub każda inna instytucja finansowa, posiada swoją docelową grupę klientów. Klient z tej grupy może liczyć na wiele preferencji i ulg, korzystając z jej usług. Przyznawanie większych kwot finansowania, niższe oprocentowanie i mniejsze opłaty – to standard. Klient z grupy docelowej może liczyć na więcej benefitów.

Zaliczenie określonego zawodu do grupy docelowej, wynika z wewnętrznych preferencji danego podmiotu. Oferta kredytu lub pożyczki dla klienta indywidualnego lub firmy głównie uzależniona jest od czterech podstawowych czynników:

 1. oceny scoringowej – rozumianej jako historia kredytowa klienta (raport BIK, ZBP)
 2. historyczna obsługa posiadanych zobowiązań kredytowych,
 3. poziom dochodów,
 4. wykonywany zawód lub branża w jakiej firma działa.

Najbardziej pożądaną i uprzywilejowaną grupą zawodową są wolne zawody czyli tzw.
Zawody Zaufania Publicznego do których należą:

 • lekarze,
 • stomatolodzy,
 • farmaceuci,
 • weterynarze,
 • adwokaci,
 • sędziowie,
 • radcy prawni,
 • notariusze,
 • architekci,
 • urbaniści,
 • geodeci,
 • tłumacze,
 • biegli rewidenci,
 • doradcy podatkowi,
 • rzecznicy patentowi

Preferencyjna grupa zawodów dotyczy również osób wykonujących swój zawód etatowo.
Do grupy zawodów wynagradzanych ze stosunku pracy zaliczyć należy:

 • pracowników administracji publicznej i samorządowej
 • pracowników urzędów celnych, pracowników ZUS i US
 • policjantów, żołnierzy i strażaków
 • nauczycieli szkół publicznych
 • nauczycieli akademickich
 • pielęgniarki i położne
 • inżynierów i techników

Jak widać, dobrze wybrany zawód to korzyści na lata.