Audyt dotacji EU

Dofinansowanie na rozwój firmy

Podstawowe informacje:

 

W zależności od regionu i programu jest możliwość pozyskania dotacji o następujących parametrach:

 • minimalna wartość projektu: 400.000 PLN
 • maksymalna wartość : brak limitu
 • zakup innowacyjnych technologii – innowacyjność, która maksymalnie jest 3 lata w kraju
 • w ramach realizacji projektu powstaną nowe, zmodyfikowane i unowocześnione produkty i usługi

Czynniki zwiększające pozyskanie dotacji:

 • innowacyjność produktowa
 • innowacyjność procesów technologicznych
 • innowacyjność całego projektu – skala innowacyjności decyduje o ilości przyznaniu
 • wpływ na środowisko – każdy projekt, którego wpływ na środowisko jest pozytywny jest dodatkowo punktowany,
 • wzrost zatrudnienia – każdy projekt, którego realizacja stworzy wzrost zatrudnienia otrzyma dodatkowe punkty,
 • polityki horyzontalne – związane są z praktykami i stażami oraz elastycznym czasem pracy,
 • badania + rozwój – (B+R) wykazanie wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów własnych projektów

 

Dofinansowanie unijne